Cảm nhận của bạn Thuận khi học tại Đại học Không Tên – NUU

ĐẠI HỌC KHÔNG TÊN – NUU NƠI ĐÀO TẠO MARKETING ONLINE THỰC CHIẾN  Mình biết đến Đại học không tên – NUU như thế nào? Bản thân mình là một sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử nên để đảm bảo có đầy đủ kỹ năng, kiến thức cũng như tích luỹ kinh nghiệm…

Details