ĐẠI HỌC KHÔNG TÊN

Địa chỉ  : Số 02, Đường Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Email    : daihocnuu@gmail.com

Website: nuu.com.vn

Hotline  : 0938 438 818                                                                                         

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA NUU