CHUYÊN ĐỀ HỌC VIẾT BÀI PR WEBSITE NUU

TỰ TIN QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE BẤT KỲ LĨNH VỰC NÀO  

HÀNH TRÌNH HỌC VIẾT BÀI CHỈ CÓ TẠI NUU

QUY TẮC TRỞ THÀNH SEO COPYWRITER

Quy tắc để trở thành 1 seo copywriter – Quy tắc 1/100 người làm được
Có 1 câu nói áp dụng cho rất nhiều điều trong cuộc sống: “Văn tu, võ luyện”. Để trở thành 1 seo copywriter cũng vậy, 90% là thực hành – 1% là lý thuyết.

QUY TẮC 5W1H TRONG VIẾT BÀI

– Mục đích của phân tích 5W1H
Giúp bài viết hướng đến đúng đối tượng mục tiêu
Vạch ra các ý cần viết trong bài
– Mục tiêu cần đạt được:
Phân tích được 5W1H với bất kì chủ đề nào
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file bài học
– Phần thực hành trên lớp:
Tiến hành phân tích 5W1H tại các bài viết

VIẾT BÀI HAY 

– Mục đích của viết bài hay
Giúp bài viết gây được sự chú ý hơn, tăng khả năng thuyết, giúp người đọc ở lại trang lâu hơn.
– Mục tiêu cần đạt được:
Sử dụng được cách bí quyết giúp viết bài hay
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file phía dưới
– Phần thực hành trên lớp:

XÂY DỰNG KỊCH BẢN VIDEO

– Mục đích của xây dựng nội dung video
Tạo được những video có tính chất PR phục vụ chốt sales, tạo niềm tin cho khách hàng
– Mục tiêu cần đạt được:
Xây dựng được kịch bản video:
+ Bán hàng
+ Giới thiệu, chia sẻ kiến thức
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file bài học
– Phần thực hành trên lớp:

VIẾT BÀI SALES PAGE BÁN HÀNG

– Mục đích của bài viết sales page (bán hàng)
Bán hàng thông qua bài viết
– Mục tiêu cần đạt được:
Viết được 1 bài viết bán hàng đầy đủ cấu trúc, đạt 60% khả năng chốt sales (40% còn lại phụ thuộc vào thời gian, kinh nghiệm, khả năng của từng người)
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file phía dưới
– Phần thực hành trên lớp:

XÂY DỰNG NỘI DUNG WEBSITE

– Mục đích của xây dựng nội dung video
Tạo được những video có tính chất PR phục vụ chốt sales, tạo niềm tin cho khách hàng
– Mục tiêu cần đạt được:
Xây dựng được kịch bản video:
+ Bán hàng
+ Giới thiệu, chia sẻ kiến thức
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file bài học
– Phần thực hành trên lớp:

HÀNH TRÌNH HỌC VIẾT BÀI CHỈ CÓ TẠI NUU

QUY TẮC TRỞ THÀNH SEO COPYWRITER

Quy tắc để trở thành 1 seo copywriter – Quy tắc 1/100 người làm được
Có 1 câu nói áp dụng cho rất nhiều điều trong cuộc sống: “Văn tu, võ luyện”. Để trở thành 1 seo copywriter cũng vậy, 90% là thực hành – 1% là lý thuyết.

QUY TẮC 5W1H TRONG VIẾT BÀI

– Mục đích của phân tích 5W1H
Giúp bài viết hướng đến đúng đối tượng mục tiêu
Vạch ra các ý cần viết trong bài
– Mục tiêu cần đạt được:
Phân tích được 5W1H với bất kì chủ đề nào
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file bài học
– Phần thực hành trên lớp:
Tiến hành phân tích 5W1H tại các bài viết

VIẾT BÀI HAY 

– Mục đích của viết bài hay
Giúp bài viết gây được sự chú ý hơn, tăng khả năng thuyết, giúp người đọc ở lại trang lâu hơn.
– Mục tiêu cần đạt được:
Sử dụng được cách bí quyết giúp viết bài hay
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file phía dưới
– Phần thực hành trên lớp:

XÂY DỰNG KỊCH BẢN VIDEO

– Mục đích của xây dựng nội dung video
Tạo được những video có tính chất PR phục vụ chốt sales, tạo niềm tin cho khách hàng
– Mục tiêu cần đạt được:
Xây dựng được kịch bản video:
+ Bán hàng
+ Giới thiệu, chia sẻ kiến thức
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file bài học
– Phần thực hành trên lớp

VIẾT BÀI SALES PAGE BÁN HÀNG

– Mục đích của bài viết sales page (bán hàng)
Bán hàng thông qua bài viết
– Mục tiêu cần đạt được:
Viết được 1 bài viết bán hàng đầy đủ cấu trúc, đạt 60% khả năng chốt sales (40% còn lại phụ thuộc vào thời gian, kinh nghiệm, khả năng của từng người)
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file phía dưới
– Phần thực hành trên lớp:

XÂY DỰNG NỘI DUNG WEBSITE

– Mục đích của xây dựng nội dung video
Tạo được những video có tính chất PR phục vụ chốt sales, tạo niềm tin cho khách hàng
– Mục tiêu cần đạt được:
Xây dựng được kịch bản video:
+ Bán hàng
+ Giới thiệu, chia sẻ kiến thức
– Nội dung bài học:
Xem chi tiết tại file bài học
– Phần thực hành trên lớp:

KẾT QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 20 BUỔI HỌC