CHUYÊN ĐỀ HỌC THIẾT KẾ WEBSITE WORDPRESS TẠI NUU

TỰ TIN THIẾT KẾ WEBSITE CHO MỌI LĨNH VỰC

HÀNH TRÌNH HỌC THIẾT KẾ WEBSITE TẠI NUU

TÌM HIỂU WORDPRESS VÀ CÀI ĐẶT

1. Website là gì?
2. 3 điều kiện cần để có 1 website
– Tên miền
– Hosting
– Mã nguồn (Ở đây chúng ta sử dụng WordPress)
3. WordPress là gì?
4. Những lợi ích khi sử dụng WordPress?
5. Cài đặt

CÁC CHỨC NĂNG TRONG QUẢN TRỊ

Tìm hiểu và thực hành các chức năng trong quản trị:
– Bảng tin
– Bài viết
– Phương tiện
– Trang
– Phản hồi
– Giao diện…..

CÀI ĐẶT THEME THE 7, MENU, WIDGET, PLUGIN CHO WEBSITE

– Công dụng của theme the 7
– Công dụng của menu, widget, plugin
– Cách cài đặt menu, widget, plugin cho website

TÙY CHỈNH GIAO DIỆN THEME OPTION (THE 7)

– Công dụng của theme option
– Cách cài đặt theme option

THIẾT KẾ TRANG BẰNG WPBAKERY PAGE BUILDER (THE 7)

– Công dụng của WPBAKERY PAGE BUILDER (THE 7)
– Cách cài đặt WPBAKERY PAGE BUILDER (THE 7)

CÀI ĐẶT THEME KUTESHOP

– Công dụng của kuteshop
– Thiết lập trong Woocommerce
– Tạo sản phẩm cho website

TÙY CHỈNH GIAO DIỆN TRONG THEME OPTION (KUTESHOP)

– Công dụng của theme option
– Cách cài đặt

THIẾT KẾ TRANG BẰNG WPBAKERY PAGE BUILDER (KUTESHOP)

– Công dụng của WPBAKERY PAGE BUILDER
– Cách cài đặt WPBAKERY PAGE BUILDER

HÀNH TRÌNH HỌC THIẾT KẾ WEBSITE TẠI NUU

TÌM HIỂU WORDPRESS VÀ CÀI ĐẶT

1. Website là gì?
2. 3 điều kiện cần để có 1 website
– Tên miền
– Hosting
– Mã nguồn (Ở đây chúng ta sử dụng WordPress)
3. WordPress là gì?
4. Những lợi ích khi sử dụng WordPress?
5. Cài đặt

CÁC CHỨC NĂNG TRONG QUẢN TRỊ

Tìm hiểu và thực hành các chức năng trong quản trị:
– Bảng tin
– Bài viết
– Phương tiện
– Trang
– Phản hồi
– Giao diện…..

CÀI ĐẶT THEME THE 7, MENU, WIDGET, PLUGIN CHO WEBSITE

– Công dụng của theme the 7
– Công dụng của menu, widget, plugin
– Cách cài đặt menu, widget, plugin cho website

TÙY CHỈNH GIAO DIỆN THEME OPTION (THE 7)

– Công dụng của theme option
– Cách cài đặt theme option

THIẾT KẾ TRANG BẰNG WPBAKERY PAGE BUILDER (THE 7)

– Công dụng của WPBAKERY PAGE BUILDER (THE 7)
– Cách cài đặt WPBAKERY PAGE BUILDER (THE 7)

CÀI ĐẶT THEME KUTESHOP

– Công dụng của kuteshop
– Thiết lập trong Woocommerce
– Tạo sản phẩm cho website

TÙY CHỈNH GIAO DIỆN TRONG THEME OPTION (KUTESHOP)

– Công dụng của theme option
– Cách cài đặt

THIẾT KẾ TRANG BẰNG WPBAKERY PAGE BUILDER (KUTESHOP)

– Công dụng của WPBAKERY PAGE BUILDER
– Cách cài đặt WPBAKERY PAGE BUILDER

KẾT QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 20 BUỔI HỌC