CHUYÊN ĐỀ HỌC SEO WEBSITE TẠI NUU

SEO WEBSITE LÊN TOP 1 GOOGLE

HÀNH TRÌNH HỌC SEO WEBSITE CHỈ CÓ TẠI NUU

TỔNG QUAN VỀ SEO

  • SEO là gì
  • Khác Nhau Giữa SEO và Google Adword
  • 03 Yếu Tố Quan Trọng Của SEO
  • Quy trình SEO

TỐI ƯU HÓA ONPAGE

1/ Tối Ưu Hóa Code
Tiêu đề (Title)
Đường dẫn (URL)
Mô tả (Meta Description)
2/ Tối Ưu Hóa Nội Dung
Độ nổi bật của từ khóa
Mật độ của từ khóa
Tần suất xuất hiện của từ khóa
Độ tiệm cận
Tối ưu hóa hình ảnh

LIÊN KẾT NỘI BỘ 

1/ Bánh xe link (Link wheel)
2/ Kim tự tháp (Link pyramid)

TỐI ƯU HÓA OFFPAGE (LÝ THUYẾT)

1/ Khai Báo Bộ Máy Tìm Kiếm
2/ Mạng xã hội
3/ Backlink

TỐI ƯU HÓA OFFPAGE (THỰC HÀNH)

1/ Cách Khai Báo Google – Submit Google
2/ Thực Hành Đi Backlink
3/ Đi Backlink Mạng Xã Hội

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ SEO

1/ Woorank
2/ Ahrefs

HÀNH TRÌNH HỌC SEO WEBSITE CHỈ CÓ TẠI NUU

TỔNG QUAN VỀ SEO

  • SEO là gì
  • Khác Nhau Giữa SEO và Google Adword
  • 03 Yếu Tố Quan Trọng Của SEO
  • Quy trình SEO

TỐI ƯU HÓA ONPAGE

1/ Tối Ưu Hóa Code
Tiêu đề (Title)
Đường dẫn (URL)
Mô tả (Meta Description)
2/ Tối Ưu Hóa Nội Dung
Độ nổi bật của từ khóa
Mật độ của từ khóa
Tần suất xuất hiện của từ khóa
Độ tiệm cận
Tối ưu hóa hình ảnh

LIÊN KẾT NỘI BỘ 

1/ Bánh xe link (Link wheel)
2/ Kim tự tháp (Link pyramid)

TỐI ƯU HÓA OFFPAGE (LÝ THUYẾT)

1/ Khai Báo Bộ Máy Tìm Kiếm
2/ Mạng xã hội
3/ Backlink

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ SEO

1/ Woorank
2/ Ahrefs

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ SEO

1/ Woorank
2/ Ahrefs

KẾT QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 20 BUỔI HỌC