CHUYÊN ĐỀ HỌC QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORD TẠI NUU

LÊN KẾ HOẠCH VÀ CHẠY CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO MỘT CÁCH TỐI ƯU

HÀNH TRÌNH HỌC QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS TẠI NUU

TÌM HIỂU CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH TỪ KHÓA

Nội Dung Cần Nắm Được:
– Biết Cách Sử Dụng Công Cụ Google Keyword Planner
– Đọc và hiểu được các chỉ số trên công cụ Google Keyword Planner
– Nắm vững cách có được bảng từ khóa
– Gom nhóm từ khoá

THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO

Nội Dung Cần Nắm:
– Những phần cần có trong thông điệp quảng cáo
– Làm cách nào tối ưu thông điệp quảng cáo

QUẢNG CÁO MẠNG TÌM KIẾM, YOUTUBE, HIỂN THỊ, REMARKETING

Nội Dung Cần Nắm:
– Biết được cách Setup, thiết lập chiến dịch quảng cáo
– Hiểu được các loại quảng cáo trong từng phần

HIỆU CHỈNH TỐI ƯU QUẢNG CÁO

Nội Dung Cần Nắm:
– Hiệu Chỉnh Quảng Cáo.
– Phân Tích Từ Khoá Đã Chạy.
– Tối Ưu Hoá Quảng Cáo.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ QUẢNG CÁO

Nội Dung Cần Nắm:
– Những tiêu chuẩn để quảng cáo đạt điểm tối đa của Google
– Những lưu ý về nội dung và hình ảnh trong quảng cáo
– Những lưu ý khi chạy quảng cáo theo từng ngành nghề

PHẦN MỞ RỘNG

– Nội dung thực hành được người hướng dẫn giao trên lớp học

TÌM HIỂU CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH TỪ KHÓA

Nội Dung Cần Nắm Được:
– Biết Cách Sử Dụng Công Cụ Google Keyword Planner
– Đọc và hiểu được các chỉ số trên công cụ Google Keyword Planner
– Nắm vững cách có được bảng từ khóa
– Gom nhóm từ khoá

THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO

Nội Dung Cần Nắm:
– Những phần cần có trong thông điệp quảng cáo
– Làm cách nào tối ưu thông điệp quảng cáo

QUẢNG CÁO MẠNG TÌM KIẾM, YOUTUBE, HIỂN THỊ, REMARKETING

Nội Dung Cần Nắm:
– Biết được cách Setup, thiết lập chiến dịch quảng cáo
– Hiểu được các loại quảng cáo trong từng phần

HIỆU CHỈNH TỐI ƯU QUẢNG CÁO

Nội Dung Cần Nắm:
– Hiệu Chỉnh Quảng Cáo.
– Phân Tích Từ Khoá Đã Chạy.
– Tối Ưu Hoá Quảng Cáo.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ QUẢNG CÁO

Nội Dung Cần Nắm:
– Những tiêu chuẩn để quảng cáo đạt điểm tối đa của Google
– Những lưu ý về nội dung và hình ảnh trong quảng cáo
– Những lưu ý khi chạy quảng cáo theo từng ngành nghề

PHẦN MỞ RỘNG

– Nội dung thực hành được người hướng dẫn giao trên lớp học

KẾT QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 20 BUỔI HỌC