CHUYÊN ĐỀ HỌC QUẢNG CÁO FACEBOOK NUU

THÀNH CÔNG VƯỢT BẬC VỚI

QUẢNG CÁO FACEBOOK

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI HỌC QUẢNG CÁO FACEBOOK TẠI NUU?

QUẢNG CÁO TƯƠNG TÁC

 • Hiểu như thế nào là quảng cáo tương tác
 • Biết cách tạo một chiến dịch quảng cáo trên Facebook

QUẢNG CÁO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TRÊN FACEBOOK (ĐĂNG KÝ FORM)

 • Nhận dạng được mẫu quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook
 • Cách setup chiến dịch Khách Hàng Tiềm Năng.
 • Xem lại mẫu quảng cáo sau khi tạo quảng cáo thành công.
 • Biết cách quản lý form khi khách hàng đã đăng ký.

REMARKETING VIDEO TRÊN FACEBOOK

 • Hiểu được Remarketing là gì?
 • Biết tạo tệp đối tượng về video
 • Biết setup quảng cáo có Remarketing video trên Facebook.
 • Xem lại mẫu quảng cáo vừa thiết lập.

REMARKETING WEBSITE TRÊN FACEBOOK

 • Gắn mã pixel vào website
 • Kiểm Tra mã pixel đã được gắn thành công hay chưa
 • Tạo tệp đối tượng đã vào website
 • Setup quảng cáo có remarketing website
 • Xem lại mẫu quảng cáo

QUẢNG CÁO CHUYỂN ĐỔI TRÊN WEBSITE

 •  Hiểu được mục tiêu của chiến dịch này
 • Xác định được chuyển đổi (dựa theo sản phẩm của mình) là loại hành động nào?
 • Tạo được hành động sự kiện (chuyển đổi)
 • Kiểm tra lại đã tạo thành công hay chưa
 • Setup quảng cáo chuyển đổi trên facebook
 • Xem lại mẫu quảng cáo

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI HỌC QUẢNG CÁO FACEBOOK TẠI NUU?

QUẢNG CÁO TƯƠNG TÁC

 • Hiểu như thế nào là quảng cáo tương tác
 • Biết cách tạo một chiến dịch quảng cáo trên Facebook

QUẢNG CÁO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TRÊN FACEBOOK (ĐĂNG KÝ FORM)

 • Nhận dạng được mẫu quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook
 • Cách setup chiến dịch Khách Hàng Tiềm Năng.
 • Xem lại mẫu quảng cáo sau khi tạo quảng cáo thành công.
 • Biết cách quản lý form khi khách hàng đã đăng ký.

REMARKETING VIDEO TRÊN FACEBOOK

 • Hiểu được Remarketing là gì?
 • Biết tạo tệp đối tượng về video
 • Biết setup quảng cáo có Remarketing video trên Facebook.
 • Xem lại mẫu quảng cáo vừa thiết lập.

REMARKETING WEBSITE TRÊN FACEBOOK

 • Gắn mã pixel vào website
 • Kiểm Tra mã pixel đã được gắn thành công hay chưa
 • Tạo tệp đối tượng đã vào website
 • Setup quảng cáo có remarketing website
 • Xem lại mẫu quảng cáo

QUẢNG CÁO CHUYỂN ĐỔI TRÊN WEBSITE

 •  Hiểu được mục tiêu của chiến dịch này
 • Xác định được chuyển đổi (dựa theo sản phẩm của mình) là loại hành động nào?
 • Tạo được hành động sự kiện (chuyển đổi)
 • Kiểm tra lại đã tạo thành công hay chưa
 • Setup quảng cáo chuyển đổi trên facebook
 • Xem lại mẫu quảng cáo

KẾT QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 20 BUỔI HỌC