Phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán sẽ được trao đổi trực tiếp

Chính sách đổi trả

Sau hoàn tất khóa học, các khoản tiền thỏa thuận sẽ được hoàn trả 100% lại cho học viên